Bakit Walang Makamundong Pandesal?

Ang isa sa mga katangian ng isang Cristiano ay hindi na siya taga-sanlibutan. Hindi na siya mamamayan ng sanlibutan, kundi siya ay mamamayan na ng langit. Ang sabi ni Pablo, “Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, na mula roon ay hinihintay naman natin ang Tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo.” (Filipos 3:20). Hindi nangangahulugan na ang isang Cristiano ay hindi na dapat mabuhay dito sa lupa,  kundi wala na sa kanya ang mga nasahing makamundo o makasanlibutan ngunit siya ay mananatili dito sa sanlibutan hanggang sa kanyang huling hininga o hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesu-Cristo upang kunin ang kanyang mga banal. Sinabi rin ng Panginoong Jesus tungkol sa kanyang mga alagad, “Ngayon ay wala na ako sa sanlibutan ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Ako ay patungo sa iyo… Sila ay hindi taga-sanlibutan tulad ko na hindi taga-sanlibutan.” (Juan 17:11,16) Ang mga alagad ng Panginoon ay sinasabing “nasa sanlibutan pa ngunit hindi na sila taga-sanlibutan.”

Sa 1 Juan 2:15,16, “Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, maging ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sinuman ay umiibig sa sanlibutan, wala sa kaniya ang pag-ibig ng Ama. Ito ay sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang pagnanasa ng laman, ang masasamang pagnanasa ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay. Ang mga ito ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan.” Sa kabilang dako, sinasabi rin sa Juan 3:16, “Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan…” Sa madaling sabi, ang salitang “sanlibutan” ay hindi lamang iisa ang kahulugan sa Biblia. Depende sa konteksto, ito ay maaaring tumukoy sa sangkatauhan, sa daigdig, o kaya naman ay sa masamang sistema ng daigdig na ito.

Nang sabihin ni apostol Juan na, ““Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan…,” ang kanyang tinutukoy ay hindi ang sangkatauhan at hindi rin ang daigdig. Ang kanyang tinutukoy ay ang masamang sistema ng daigdig na ito. Kaya nga ang kanyang sabi, “Ito ay sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang pagnanasa ng laman, ang masasamang pagnanasa ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay. Ang mga ito ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan.” Anumang bagay na masama o nauugnay sa kasalanan o taliwas at laban sa prinsipyo at mga utos ng Diyos, ito ay itinuturing na “makasanlibutan.”

Marami ang nagkakamali sa katagang “makasanlibutan.” May mga nag-aakala na kapag ang isang Cristiano ay nagbibihis ng mga kasuotan na moderno o ayon sa uso, siya ay makasanlibutan na. Mayroon ding nag-aakala na kapag ang mga Cristiano ay nanonood ng sine, dumadalo ng sayawan, o kaya ang mga lalaki ay naghihikaw, sila ay makasanlibutan na. At ang madalas na tinatanong ng marami ay ang tungkol sa mga awiting hindi Cristiano. Ang isa bang Cristiano na nakikinig o umaawit ng mga awiting HINDI Cristiano ay makasanlibutan? Katulad ng nabanggit na sa una, ang salitang “sanlibutan” ay tumutukoy sa masamang sistema o sa mga bagay na immoral o mga bagay na nabibilang sa salitang kasalanan. Hindi nagiging makasanlibutan ang isang Cristiano kung siya ay nakikinig o umaawit ng Lupang Hinirang o ng Bahay Kubo o ng Give Love on Christmas Day o ng iba pang mga awiting isinulat at inawit ng mga taong hindi Cristiano kung paano hindi siya nagiging makasanlibutan kapag siya ay nakikinig o nanonood ng 24 Oras o TV Patrol. Ang mga awit mismo ay walang moralidad maliban na ito ay sasadyaing isulat upang magmungkahi o magsaad ng gawaing immoral.  Tulad din ng pagsusuot ng hikaw ng isang lalaki. Ang pagsusuot ng hikaw ay walang moralidad, ngunit kung ito ay ginawa upang mapansin o maipakita sa iba na siya ay nasa-uso ito ay mali sapagkat ang motibo ay mali. Subalit para sa mga batang lalaki na lumaki sa ganitong kapaligiran at kultura na kasama na sa kasuotan nila ang paghihikaw, walang mali sa gawaing iyon. Totoong dapat tayong maging sa lahat ng ating gagawin at ikikilos kung paano dapat din na maging maingat tayo sa papili ng mga awiting hindi Cristiano na ating pakikinggan at aawitin. Katulad halimbawa ng awiting “Help Me Make It Through the Night,” ang awiting ito ay nagmumungkahi ng kasalanan.

Dahil mayroong mga awiting nagmumungkahi o nagsasaad ng kasalanan, ang isang Cristiano ay dapat na maging maingat sa kanyang pakikinig at pag-awit ng mga awiting “secular”. Ngunit hindi nangangahulugan ito na dapat na nating itapon ang lahat ng awiting hindi Cristiano, sapagkat mayroon ding mga awiting hindi Cristiano ang totoong maganda. Ang mga awtin tulad ng “Anak” ni Freddie Aguilar at “Batang-bata Ka Pa” ng Apo Hiking Society ay mga awiting hindi Cristiano ngunit nagdudulot ng mabuting aral. At maraming awiting hindi Cristiano ang nabibilang sa ganitong kategorya.

Dapat malaman ng marami sa atin na maging si Apostol Pablo ay gumamit ng mga poetry na ang tawag natin ay “wordly poetry” sapagkat ang mga ito ay isinulat ng mga hindi Cristiano. Ang binigkas ni Pablo sa Acts 17:28 na, For in him we live and move and have our being.’ As some of your own poets have said, ‘We are his offspring'” ay hindi Cristianong poetry. Ang katagang “For in him we live and move and have our being” ay mula sa isang makatang Creta na si Epimenides (c. 600 BC) at ang katagang “We are his offspring” ay galing naman kay Cleanthes sa aklat niyangHymns to Zeus. Sa 1 Corinthians 15:33 binanggit naman ni Pablo ang ganito: “Do not be misled: ‘Bad company corrupts good character.” Ito ay isang quoatation o banggit mula sa aklat na Thais na isinulat ng makatang Griego na si Menander. Sa pagbanggit ng mga “wordly poetry” na iyan, si Apostol Pablo ba ay naging makasanlibutan? Natural, hindi.

Nagiging makasanlibutan ang isang Cristiano kung siya ay umaayon sa masama at makasalanang gawain at sistema ng salnlibutang ito. Ngunit ang sumunod sa bagong istilo ng kasuotan, istilo ng buhok, pakikinig, panonood ng mga wholesome na pelikula, pag-awit ng mga awiting isinulat at inawit ng mga di Cristiano, at iba pa ay hindi nagdudulot ng pagiging makasanlibutan. Sa kabilang dako, kung ang mga bagay na ito ay nagiging sagabal sa paglago at pagiging malalim sa buhay espirituwal ng isang Cristiano, alam na natin ang dapat gawin. Ngunit kung hindi nagiging sagabal ang mga ito, malaya siya na i-enjoy ang mga ito. Ang prioridad ng isang Cristiano ay ang pagbibigay halaga at pagpapalalim o paglilinang (cultivation) sa kanyang relasyon sa Diyos at anumang magiging sagabal dito ay dapat putulin.

Ngunit dapat nating unawain na hindi dahil hindi Cristiano ang sumulat at umawit ng isang awit ito ay makasanlibutan na. Bakit sa musika at awit lamang itinatambal ang salitang “wordly” (as in “wordly song”)? Bakit tinatawag na “wordly song” ang isang awit na ginawa at inawit ng isang hindi Cristiano ngunit hindi tinatawag na “worldy news” ang pagbabalita ni Mike Enriquez o ni Noli De Castro? At bakit walang “wordly soap,” “wordly toothpaste,” “worldly pandesal,” “wordly t-shirt,” etc? Kung ang gumawa ng mga ito ay hindi Cristiano dapat silang tawaging “worldy” din, hindi ba? Huwag tayong maging ignorante sa bagay na ito sapagkat ito ay taliwas sa kagandahang-loob (grace) ng Diyos. Anumang pagbabawal sa mga bagay na wala namang kinalaman sa moralidad ay taliwas sa gace of God. We are free to enjoy everything as long as it has no moral implication in our lives. Ngunit kung dahil sa pandesal ay magkakasala ka o ito’y sagabal sa iyong relasyon sa Diyos, kahit Cristiano pa ang nagmasa at nag-luto ng pandesal na iyan, iyan ay masama para sa iyo.

Samakatuwid, walang masama sa pakikinig at pag-awit ng mga awiting isinulat ng mga di-Cristiano kung ang mga ito ay hindi naman nagmumungkahi o nagsasaad ng anumang labag sa ating moralidad bilang mga Cristiano. Sa katunayan, ang marami sa mga awiting ito ay hindi dapat tawaging “worldly songs” dahil lamang sila ay isinulat o inawit ng isang hindi Cristianong manunulat o mang-aawit kung paano hindi natin tinatawag na “wordly pandesal” ang isang pandesal na minasa at niluto ng isang hindi Cristiano.

Advertisements

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s